4
18

NGƯỜI ĐỘT BIẾN - THUYẾT MINH

Quốc gia: Việt Nam
  • Diễn viên: Sam Worthington, Taylor Schilling, Tom Wilkinson, Diego Boneta
  • Đạo diễn: Lennart Ruff
  • Thể loại: Phim hành động
  • Mô tả: Phim k? v? phi công c?a L?c lu?ng Không quân Hotshot, Rick Janssen (Sam Worthington) du?c ch?n cho m?t thí nghi?m quân s? nh?m t?o ra m?t con ngu?i có kh? nang s?ng sót trong môi tru?ng kh?c nghi?t nhu TITAN, du?c m?nh danh là m?t trang c?a Sao Th?. Thí nghi?m thành công bi?n Rick thành m?t siêu nhân nhung nó cung t?o ra nh?ng tác d?ng ph? ch?t ngu?i de d?a cu?c s?ng c?a Rick, v? anh Abigail (Taylor Schilling), gia dình anh và có th? là c? nhân lo?i. Li?u anh có th? thích nghi v?i môi tru?ng kh?c nghi?t c?a Titan và tìm ra m?t ngôi nhà m?i cho nhân lo?i hay không? Hãy xem The Titan d? bi?t câu tr? l?i.
Xem ngay
Bình luận
avt
Trần Thị Thị Tiến - 1 tháng trước

hayy

avt
Trần Thị Thị Tiến - 1 tháng trước

đúng là hollywood

avt
Trần Thị Thị Tiến - 1 tháng trước

hấp dẫn quá

Hiển thị thêm bình luận